show

   การเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียน ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันงดงาม พัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านจิตใจ และด้านร่างกายไปพร้อมๆ กัน โดยเริ่มจาก การฝึกหัดมารยาทไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ดังเช่น การไหว้ หนึ่งในมารยาทไทยที่งดงามเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก การไหว้ของไทยมีรูปแบบที่ได้รับการกำหนดให้เหมาะสม ตามกาละเทศะเป็นอย่างดี และเพื่อให้ การไหว้ ในรูปแบบต่างๆ ถูกถ่ายทอดอย่างถูกต้องเหมาะสม สวนนาฏศิลป์งามวงศ์วาน จึงร่วมอนุรักษ์ และถ่ายทอดวัฒนธรรมการไหว้ แก่ผู้เรียนทุกคน

เป็นตัวแทนเยาวชนเพื่อแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยใช้บรรยากาศบ้านสวนนาฏศิลป์ - ดนตรีไทย
ในการถ่ายทำ Disney Chanel ของประเทศสิงคโปร์ เมื่อ พ.ศ. 2549

เป็นการเอื้อเฟิ้อด้านสถานที่ให้กับคณะทีมงานรายการทีวี เช่น zeed ได้ร่วมกับศิลปิน นักร้อง ETC เป็นต้น

   นอกจากนี้ การฝึกหัดนาฏศิลป์ และดนตรี ยังเป็นการเสริมทักษะ สติปัญญา สมาธิ และพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผู้เรียนด้วย สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ สถานที่เรียน ทางโรงเรียนมีสวน เพื่อการพักผ่อนสำหรับผู้เรียนและผู้ปกครอง

รับสอนเด็กพิเศษ (ออทิสติก)

หลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย

 • หลักสูตรฝึกพื้นฐานทักษะรำ
 • หลักสูตรฝึกระบำรำมาตรฐาน
 • หลักสูตรฝึกความชำนาญรำเดี่ยว ร่ำคู่
 • หลักสูตรฝึกเสริมความรู้เพื่อการแข่งขัน

หลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีไทย

 • ขิม ระนาด ซออู้ ซอด้วง จะเข้
 • หลักสูตรฝึกพื้นฐานการบรรเลง
 • หลักสูตรฝึกเป็นเพลงระบำหมู่
 • หลักสูตรฝึกเพลงครูรู้ทำนอง
 • หลักสูตรฝึกประลองเพื่อการแข่งขัน
 • จำหน่ายระนาด ขิม

ทุกหลักสูตรสอนในห้องปรับอากาศ
ในระหว่างพัก มีบริการขนม - น้ำดื่ม ฟรี สำหรับนักเรียน

ทางบ้านสวนฯ จัดการแสดงผลงานของนักเรียนในงานประจำปีของโรงเรียนในเดือนเมษายนของทุกปี

หลักสูตร

วัน

เวลา

ระยะเวลา

หลักสูตรพิเศษ
สอนตัวต่อตัว
สามารถเลือกเพลงได้

วันเสาร์

เช้า 10.00 - 12.00 น.

10 ครั้ง
(20 ชั่วโมง)

บ่าย 13.00 - 15.00 น.

วันธรรมดา

เวลา 17.00 - 19.00 น.

** รับจัดงานแสดงนอกสถานที่ และรับสอนที่บ้าน **

Click Here

ดำเนินการสอนโดย

 • ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก (ครูโหน่ง)
 • อาจารย์ ชนัญชิดา ทองคำสุก
 • อาจารย์ ชนะชัย  กอผจญ
 • อาจารย์วัลยา    คงเลิศยศ
 • อาจารย์ รจนา   ทับทิมศรี
 • อาจารย์ สุชาดา   ศรีสุระ

Download Plugin สำหรับชมได้ที่นี่

ร้านเจซอย 10 (VEGE-FOOD SERVICE)
506 ซ.งามวงศ์วาน 25 แยก 10 (ติดแฟมิลี่มาร์ท) ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสั่งทำอาหารเจตามออเดอร์ บริการรับ-ส่ง ตามงานจัดเลี้ยงและงานบุญต่างๆ
โทร. 081-559-0933

บ้านสวนนาฏศิลป์-ดนตรีไทย งามวงศ์วาน
506 ซ.งามวงศ์วาน 25  ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 08-1559-0933, 08-1867-3450 แฟกซ์ 02-588-0135
มือถือ : 08-1867-3450 เจี๊ยบ, ครูโหน่ง, ครูอ้อย
E-mail : orasapan@yahoo.com

Copyright 2005 www.thaidancingart.com. All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo