khon
text1

เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย  มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน

การเรียนโขน แบ่งเป็น 4 สาขา คือ  พระ, นาง , ยักษ์ , ลิง
ทางโรงเรียนเปิดสอน 3 สาขา คือ  พระ, ยักษ์ , ลิง  ส่วนตัวนางทำการสอนอยู่แล้ว

จุดประสงค์ในการสอน

  • เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง
  • เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัย
  • เพื่อให้ได้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้เด็กได้พัฒนาการด้านสมองและอารมณ์

เวลาเรียน เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง  (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

รอบการเรียน  วันเสาร์, อาทิตย์  วันละ 3 รอบ

10.00 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 17.00 น.

อายุการเรียน   ตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป

บ้านสวนนาฏศิลป์-ดนตรีไทย งามวงศ์วาน
506  ซ.งามวงศ์วาน 25   ถ.งามวงศ์วาน  อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 08-1559-0933, 08-1867-3450  แฟกซ์ 02-588-0135
มือถือ : 08-1867-3450  เจี๊ยบ, ครูโหน่ง, ครูอ้อย
E-mail : orasapan@yahoo.com

Copyright 2005 www.thaidancingart.com. All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo