ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนฯและคณะครูผู้สอน ในหลายรูปแบบทั้งโขน, ละคร, ระบำรำฟ้อน
และการบรรเลงดนตรีไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านการเรียนอีกขั้นหนึ่งของนักเรียนบ้านสวนฯ

 1. การบรรเลงโหมโรง  ปฐมดุสิต
 2. การแสดงโขนชุดพระรามตามกวาง (ระบำกวาง)
  รายละเอียด การแสดงชุดนี้อยู่ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามตามกวาง ที่กล่าวถึง ทศกัณฐ์ พญายักษ์แห่งกรุงลงกาได้วางอุบายให้มารีศแปลงเป็นกวางทองไปลวงจนสีดาหลงใหลและอ้อนวอนพระรามให้ตามจับ   ทศกัณฐ์จึงลักนางสีดาไปกรุงลงกา
 3. การแสดงเดี่ยวระนาดเอก เพลงมุล่ง 
 4. การแสดงโขนพระรามรบทศกัณฐ์ โดยเด็กผู้ชายอายุ 10 ขวบ
  รายละเอียด เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ เป็นการทำสงครามระหว่างพระราม พระลักษณ์ และพลวานรกับทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งกรุงลงกา การรบของทั้งสองฝ่ายเต็มไปด้วยชั้นเชิงของลีลาท่ารำ กระบวนการรบและความสามารถที่มีเอกลักษณ์ประณีตงดงาม
 5. การแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายบัวเกี้ยวนางตานี
 6. การบรรเลงขิมหมู่ เพลง ลาวดวงดอกไม้
 7. การแสดงรำฉุยฉายพราหมณ์
  รายละเอียด รำฉุยฉายชุดนี้เป็นการแสดงความชื่นชมที่พระนารายณ์แปลงตัวได้สวยงาม
 8. การบรรเลงวง ลาวดวงเดือนออกซุ้ม
  รายละเอียด เพลงลาวดวงเดือนทำนอง ๒ ชั้น นั้น เดิมชื่อ "ลาวดำเนินเกวียน" เป็นเพลงที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อคราวเสด็จตรวจราชการทางภาคเหนือโดยทางเกวียน สาเหตุที่ทรงนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นเนื่องจากโปรดเพลง "ลาวดำเนินทราย ๒ ชั้น" ที่พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ได้แต่งทางดนตรีไว้ตามทางร้องแบบสักวา จึงทรงนิพนธ์เพลงสำเนียงลาวที่มีท่วงทำนองอ่อนหวานไพเราะคล้ายคลึงกับเพลงลาวดำเนินทรายขึ้นอีกเพลงหนึ่งทรงตั้งชื่อว่า "เพลงลาวดำเนินเกวียน" แต่เนื่องจากบทร้องเพลงนี้ขึ้นต้นด้วยคำร้องที่ว่า " โอ้ละหนอ...ดวงเดือนเอย.." ซึ่งเป็นคำที่ติดหูผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่ จึงมีผู้นิยมเรียกชื่อเพลงนี้ว่า ลาวดวงเดือน มากกว่าชื่อ ลาวดำเนินเกวียน และนิยมเรียกกันเช่นนี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน เพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงในอัตรา ๒ ชั้น ดำเนินทำนองไพเราะอ่อนหวานน่าฟัง นับเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวที่มีผู้รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และถือว่าเป็นเพลงไทยอมตะเพลงหนึ่งซึ่งฟังไพเราะเสมอไม่ว่าจะบรรเลงด้วยแนวเพลงอย่างไรหรือบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดใดก็ตาม
 9. การแสดงระบำกินรีร่อนมโนห์ราบูชายัญ
  รายละเอียด รำมโนห์ราบูชายัญ เป็นการรำเดี่ยวที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงาม ของนางกินรีที่มีชื่อว่า "มโนห์รา" กล่าวถึงนางมโนห์รา ถูกปุโรหิตผู้ริษยากราบทูลยุยงท้าวอาทิตยวงศ์ ให้พระสุธนไปปราบศึกและจับนางกินรีมโนห์รามาบูชายัญ เพื่อสะดาะพระเคราะห์ท้าวอาทิตยวงศ์ นางมโนห์ราจึงออกอุบายทูลขอปีกหางและนำมาสวมใส่แล้วรำตามแบบกินรีให้ทอดพระเนครเป็นครั้งสุดท้าย การรำตอนนี้เองที่เรียกว่ามโนห์ราบูชายัญ จากนั้นนางก็บินหนีกลับไปยังนครไกรลาศ

บ้านสวนนาฏศิลป์-ดนตรีไทย งามวงศ์วาน
506  ซ.งามวงศ์วาน 25   ถ.งามวงศ์วาน  อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 08-1559-0933, 08-1867-3450  แฟกซ์ 02-588-0135
มือถือ : 08-1867-3450  เจี๊ยบ, ครูโหน่ง, ครูอ้อย
E-mail : orasapan@yahoo.com

Copyright 2005 www.thaidancingart.com. All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo